Żyrardów pod lupą

Żyrardów pod lupą

Prowadząca: Aleksandra Zimoch

Krótki opis zajęć:

Moje miasto a w nim? To pytanie, które stanie się punktem wyjścia do planowanych działań. Wspólnie z grupą zastanowimy się jakim miastem jest Żyrardów. Jakie są jego cechy wyróżniające go spośród innych miejscowości. Poruszymy społeczne zagadnienia definiujące nasze miasto.  Efektem naszych socjologiczno - dziennikarskich analiz będzie utworzenie bloga, którego założeniem jest publikowanie naszych działań. Blog zakłada różne formy ujęcia omawianych tematów – od krótkich form literackich takich jak esej, po fotograficzne reportaże, mające na celu promowanie naszej działalności jak i samego miasta.

Żyrardów pod lupą ma na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież będzie mogła aktywnie realizować swoje zainteresowania uwzględniając społeczne potrzeby. Przyglądając się zagadnieniom lokalności podejmiemy próby stworzenia różnych inicjatyw, które będą miały za zadanie zintegrować żyrardowską społeczność. Przede wszystkim stworzymy miejsce do wspólnej wymiany pomysłów, inspiracji i doświadczeń.

Dzień i czas trwania zajęć zostaną określone po utworzeniu grupy.