Wieczór Lnianych Spódnic

Wieczór Lnianych Spódnic

Prowadzący: Anna Marcinowska

Dni i godziny zajęć:

1x w miesiącu

Miejsce: foyer/Kino Len

Krótki opis zajęć:

Wieczory filmowe dla Pań połączone z dyskusjami, konkursami, luźnymi spotkaniami, prezentacją kosmetyków, możliwością ich zakupu. Przede wszystkim to spotkania i rozwijanie pasji kobiet.