Potrzeba baśni

Potrzeba baśni

Prowadząca: Aleksandra Zimoch

Dni i godziny zajęć:

Czwartek 16:00-17:30 (7-10 r.ż.)

Piątek 16:00-17:00 (4-6 r.ż.)

Miejsce: Sala Klubowa

Krótki opis zajęć:

Celem zajęć jest rozwój wyobraźni i ekspresji dzieci poprzez samodzielne budowanie opowieści. Zajęcia mają charakter warsztatów teatralnych i warsztatów improwizacji. Poprzez wykorzystanie różnych materiałów plastycznych, dzieci będą miały możliwość na bieżąco budować elementy stworzonych przez siebie historii – stroje postaci, scenografię, rekwizyty.