Klub Złotego Wieku „KZW”

Klub Złotego Wieku "KZW"

Prowadzący: Hanna Kubiak

Dni i godziny zajęć:

Wtorek 15:00 - 16:00

Miejsce: Sala Klubowa

Krótki opis zajęć:

Klub Złotego Wieku zajmuje się integracją osób starszych. Raz w miesiącu klub organizuje imprezy w Centrum Kultury w Żyrardowie, na których starsze osoby mają okazję się pobawić i potańczyć.