Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) „Wyśnione Życie”

Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) "Wyśnione Życie"

Prowadzący: Magdalena Felis

Dni i godziny zajęć:

1x w miesiącu

Miejsce: Sala Klubowa/Kino Len

Krótki opis zajęć:

Klub Filmowy ma za zadanie poszerzać filmową pasję wśród ludzi, którzy są zainteresowani filmem w szerokim tego słowa rozumieniu. Dyskusje i analiza filmów przez zaproszonych gości.