Chór Miejski

Chór Miejski

Prowadzący: Iwona Bednarska

Dni i godziny zajęć:

Wtorek 18:00 - 20:00
Piątek 18:00 - 20:00

Miejsce: Resursa / Sala Klubowa / Sala Lustrzana

Krótki opis zajęć:

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i dorosłych. Doskonalenie umiejętności śpiewaczych poprzez ćwiczenia emisyjne, edycyjne i oddechowe oraz zapoznajemy się z wybitnym repertuarem muzyki klasycznej.

Author Avatar
by Dominika Dawidowicz