Chór „Lira”

Chór "Lira"

Prowadzący: Anna Gawlińska, Janusz Koziarek

Dni i godziny zajęć:

Środa 17:00 - 19:00

Miejsce: Sala Klubowa

Krótki opis zajęć:

Towarzystwo Śpiewacze Lira w Żyrardowie jest najstarszym chórem na Mazowszu. Istnieje i działa od 122 lat. Za cel stawia sobie rozpowszechnianie pieśni chóralnej, promowanie naszego regionu oraz podtrzymywanie tej długiej i pięknej tradycji śpiewaczej naszego miasta.

Author Avatar
by Dominika Dawidowicz