Wieczór z poezją Australijczyka


We czwartek, 20.09.2018, przypadał „trzeci czwartek nieparzystego miesiąca”, zatem sala klubowa Centrum Kultury w Żyrardowie zapełniła się publicznością Poetyckiego Wieczoru Podwójnego (już 47.) i tradycyjnie powiązanego z nim Turnieju Dwóch Wierszy.

Gości, jak zawsze, przywitał Jerzy Paruszewski, Koordynator Żyrardowskich Wieczorów Literackich, dziękując (nb. powtórzył to później jeszcze dwukrotnie) organizatorom PWP: Centrum Kultury w Żyrardowie oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie – podkreślił, że na imprezę zaprosił miłośników poezji i muzyki Lucjan Krzysztof Chrzanowski, pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Żyrardowa, a TDW rozgrywany jest „O Nagrodę Starosty Powiatu Żyrardowskiego”, Wojciecha Szustakiewicza, natomiast część artystyczną wydarzenia sponsoruje Krzysztof Rdest, Właściciel Firmy EMKA TRANS Sp. z o.o. Nie zabrakło też wyrazów wdzięczności dla Stowarzyszenia „Nasza Narew”, za wsparcie na każdym etapie realizacji spotkania.

Z kolei głos zabrał uczestnik ŻWL, Wojciech A. Maślarz – inicjator poświęcenia 47. PWP pamięci australijskiego poety i dramaturga, Johna a’Becketta: przyjaciela Polski, w tym także naszego miasta. Warto przypomnieć, że przybysz z Melbourne kilkakrotnie uczestniczył w spotkaniach warsztatowych ŻWL i wystąpił w sali klubowej CK jako główna postać 19. PWP, w styczniu 2014 r. (pół roku przed niespodziewaną śmiercią). W 2012 r. wydał w ŻWL – Wydawnictwie Literackim CK w Żyrardowie swój pierwszy tomik poezji „The High Country – Wysoka Kraina”, gdzie jego wiersze można przeczytać (na 47., jak na 19. PWP książka cieszyła się powodzeniem) w angielskim oryginale i znakomitych przekładach W. A. Maślarza: tłumacza, ale jeszcze bardziej serdecznego druha i towarzysza licznych podróży australijskiego twórcy, niestrudzenie wędrującego po Europie i Bliskim Wschodzie (Wojciech zaprezentował obecnym piękny pokaz przezroczy z tych wypraw: zdjęcia przetworzył na artystyczne fotogramy – trzy zresztą wyeksponowane zostały w malarskiej wersji, na sztalugach). W. A. Maślarz czytał fragmenty wspomnień o Johnie, napisanych przez obserwatorów życia literackiego w Polsce i w Australii – szczególnie często cytował polonijnego znawcę sztuki, używającego pseudonimu Wenanty Bamburowicz..

Wojciech zaprosił na 47. PWP bliskich znajomych J. a’Becketta: prof. Anna Kuligowska, Beata Just i wielebny Robert Gamble opowiadali o tym, jak delegat eksperymentalnego teatru z Melbourne przybył do Polski w poszukiwaniu nowych tematów do spektakli, jak powoli odchodził od dramaturgii, by całkowicie zwrócić się ku poezji, zafascynowany czarodziejską aurą Polski, szczególnie Mazur i nadnarwiańskiej miejscowości Kruczy Borek, niedaleko Pułtuska – wiedział, że tu znalazł swoje miejsce, ale lubił bywać i u Wojciecha Maślarza w Żyrardowie, chętnie też jeździł do Warszawy, gdzie m.in. mocno angażował się w życie kościelnej wspólnoty anglikańskiej (nb. pochowany został w sektorze anglikańskim Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie).

W części artystycznej wystąpił Jan Krzos: powszechnie znany mistrz gitary klasycznej tym razem nie tylko zachwycał grą, ale udowodnił również, że jego sława jako znakomitego interpretatora poezji jest w pełni zasłużona – przepięknie recytował wiersze J. a’Becketta!

Uśmiechnięta twarz Johna spoglądała na zebranych z ekranu, gdy jego głos, odtworzony dzięki archiwalnemu nagraniu, zabrzmiał w programowym wierszu „The High Country” – na tle muzyki, umiejętnie dobranej przez Ryszarda Jurkiewicza (ŻWL).

Turniej Dwóch Wierszy zgromadził poetki i poetów z dziewięciu miejscowości: od Warszawy, aż do zachodniej granicy Mazowsza – najwięcej z Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego oraz Sochaczewa, ale i Grodziska Maz., Nadarzyna, Piaseczna, Złotokłosu. Reprezentowali ŻWL, Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”, Stowarzyszenie Autorów Polskich i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, „Naszą Twórczość” oraz „Poszukiwaczy Słowa”.

Wiersze niemal bez wyjątku były bardzo dobre. Znalazło to odzwierciedlenie w dużej liczbie nagród i wyróżnień, przyznanych przez jury w składzie: przewodnicząca Zofia Wilk, Sławomir Maszewski i Wojciech A. Maślarz oraz sekretarz Jerzy Paruszewski.

Nagrody:

I. 150 zł, Stanisław Wasilewski z Żyrardowa (ŻWL), za wiersz „Moje oko”,

II. 100 zł, Krzysztof Marek Smolarz z Tomaszewa (ŻWL), za wiersz [„ćmom nocnym …”].

Wyróżnienia po 50 zł:

Danuta Bartoszuk z Piaseczna i Żyrardowa (SAP), za wiersz „wypędzona z raju”,

Artur Chmielewski z Żyrardowa (ŻWL), za wiersz „napisałem cię”,

Joanna Jagiełło z Warszawy (SPP), za wiersz „Tutaj”,

Danuta Kłos z Sochaczewa (SWL „Atut”), za wiersz „WDZIĘCZNOŚĆ”,

Violetta Paruszewska z Żyrardowa (ŻWL), za wiersz [„Wciąż chcesz czegoś nowego …”].

Wyróżnienia książkowe:

Weronika Golbert z Franciszkowa, za wiersz „Bieguni”

(Krystyna Milczarek – „Sercem wybrane”),

Joanna Jakubik ze Złotokłosu (SAP), za wiersz „STRAŻNIK KSIĄŻEK”

(Violetta Paruszewska/Jerzy Paruszewski – „Tom-i-czek/The Best-ja of”),

Dorota Karecka z Żyrardowa (ŻWL), za wiersz „KAŻDY MA SWOJE INTERCITY”

(Agata Kornacka, Mateusz Modrak – „Gloria Artis”).

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy uznania, a liczne osoby szczególnie zaangażowane w realizację PWP i TDW – upominki od władz samorządowych Miasta Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego.

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio FAMA, relacjonowała ją TVŻ, główny serwis zdjęciowy dla prasy i Internetu wykonał Dariusz Kukuła.

JP