Wernisaż „Szkoła Trewneńska – Tradycja i Nowoczesność”


SZKOŁA TREWNEŃSKA – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

RZEŹBY W DREWNIE / IKONY / WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Wernisaż: 17 lutego (sobota) 2017, godz. 17.00, Resursa, 1 Maja 45, Żyrardów

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace uczniów Państwowe Liceum Sztuk Pięknych „Szkoła Trewneńska” w Trjawnie (Bułgaria). Zostaną pokazane rzeźby w drewnie, ikony oraz wzornictwo przemysłowe (projekty mebli, przedmioty użytkowe i realizacje z zakresu projektowania wnętrz). Wszystkie prace łączy rzemieślniczy profesjonalizm z artystycznym polotem. Czerpiąc inspiracje z narodowej tradycji, młodzi bułgarscy artyści tworzą dzieła na miarę współczesności.

Ekspozycja została przeniesiona z Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie, gdzie była prezentowana w grudniu 2017 i styczniu 2018. Żyrardowska wystawa jest zorganizowana z okazji objęcia przez Bułgarię Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

 

Państwowe Liceum Sztuk Pięknych „Szkoła Trewneńska” w Trjawnie (Bułgaria) jest państwowym instytutem kultury podlegającym Ministerstwu Kultury. W szkole zachowane są tradycje Szkoły Ikonopisarstwa i Snycerstwa z okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego, które współcześnie są kontynuowane, dzięki kształceniu zawodowemu uczniów z całej Bułgarii w trzech specjalnościach: „Sztuka rzeźbienia w drewnie”, „Architektura wnętrz” i „Ikonopisarstwo”.

Celem kształcenia w szkole nie jest tylko nauczenie minimum umiejętności zawodowych potrzebnych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. Głównym zdaniem jest przede wszystkim położenie podwalin kultury zawodowej, na której budowana będzie dalsza edukacja ucznia w wybranej dziedzinie przez cały okres kształcenia artystycznego i humanistycznego.

Działalności twórcze i badawcze w szkole są realizowane w ramach specjalnego przygotowania, które stanowi obowiązkowy punkt w planie lekcji i ma szczególne znaczenie. Otrzymane bowiem w szkole przygotowanie zawodowe daje możliwość konkretnej realizacji na rynku pracy, jak również w sferze sztuki, kultury, w branży artystycznej, w projektowaniu mebli oraz produkcji.

Ze swojej natury szkoły artystyczne łączą w sobie funkcje instytucji dydaktycznej i ośrodka artystyczno-twórczego czy kulturowego, które zasilają procesy kulturowe w kraju. Osoby, które kończą takie szkoły, stanowią potencjał dla wielu instytucji kulturowych i organizacji krajowych.

Nauczyciele i uczniowie są częścią artystycznego kapitału państwa. Tam, gdzie dotkną się rzemiosła i sztuki, rozpoczyna się ich misja. Misja, którą niesie ze sobą również Państwowe Liceum Sztuk Pięknych „Szkoła Trewneńska” – aby zachować i rozwijać tradycje przekazane przez Szkołę Ikonopisarstwa i Snycerstwa. Aby wzbogacić je o nowe walory artystyczne i estetyczne w dziedzinie sztuki rzeźbienia w drewnie, architektury wnętrz i ikonopisarstwa.

Szkoła Trewneńska jest skarbnicą bułgarskiej duchowości i kultury. Zapewnia profesjonalne wykształcenie, przygotowanie zawodowe oraz twórczy rozwój młodych talentów w Bułgarii w dziedzinie sztuk użytkowych. Dowodem na to jest uhonorowanie szkoły przez Europejską Społeczność Nauki i Kultury Złotą Pieczęcią i Złotą Księgą za wkład na rzecz rozwoju kultury bułgarskiej.

W ,,Szkole Trewneńskiej” pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Wybranych przedmiotów nauczają wybitni twórcy – malarze o bogatym artystycznym i dydaktycznym doświadczeniu. Szkoła ma na swoim koncie wiele nagród i stypendiów uczniów, którzy biorą udział w krajowych i międzynarodowych programach, konkursach, plenerach, wystawach, olimpiadach i forach sportowych. Wrażenie robi także panująca w szkole twórcza atmosfera i ciągłość między różnymi klasami.

Oprócz programu nauczania wymienionych specjalności, szkoła rozwija gamę możliwości działań pozaszkolnych, dzięki którym uczniowie poszerzają nabyte w szkole umiejętności w różnych obszarach kultury współczesnej. W związku z tym szkoła utrzymuje bliskie kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Ma także podpisane umowy ze szkołami snycerskimi w Brienz (Szwajcarii) od 1997 roku oraz ze Szkołą Architektury Krajobrazu w Belgradzie.

Szkoła dysponuje bogatym zasobem materiałów i bazą techniczną. Umożliwia to nauczanie przy pomocy najnowocześniejszych technologii, takich jak programy i sterowniki CNC, skaner laserowy do obróbki

i stemplowania wyrobów z drewna, które są niezbędne w dziedzinie modelowania 3D. Szkoła zapewnia przestrzenne atelier, pracownie i gabinety, nowocześnie urządzone klasy, unikatową bibliotekę, galerię, sklep z akcesoriami artystycznymi, jak również własny akademik.

Absolwenci PLSP „Szkoły Trewneńskiej” w Trjawnie kontynuują swoją naukę na akademiach sztuk pięknych, takich jak Państwowa Akademia Sztuk Pięknych w Sofii, Wyższa Szkoła Św. Św. Cyryla

i Metodego, Wydział Architektury Uniwersytetu Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji w Sofii, Uniwersytet Sofijski im. Klemensa z Ochrydy w Sofii, Uniwersytet w Szumenie. Uczniowie z PLSP „Szkoły Trewneńskiej” w Trjawnie kontynuują swoją naukę i robią specjalizacje w Austrii, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Izraelu, Kanadzie, Hiszpanii, Włoszech, Anglii.