Stanisław Stanik – żywa historia literatury


W piątek, 06.04.2018, Paweł Kubiak – lider Konfraterni Poetyckiej „Biesiada” – zaprosił miłośników pisarstwa do Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie na wieczór ze Stanisławem Stanikiem z Warszawy (wcześniej związanym m.in. z Lublinem, Kielcami i Częstochową): poetą, pisarzem, wybitnie cenionym krytykiem literackim, redaktorem „Myśli Polskiej”. Okazją do spotkania było wydanie książki, której treścią jest wywiad-rzeka, przeprowadzony ze Stanisławem Stanikiem przez stołeczną poetkę i działaczkę kultury, Izabelę Zubko. Przedstawiła ona fragmenty tego dzieła, nieco przewrotnie zatytułowanego „Mały pisarczyk z Małoszyc”. Wiersze bohatera wieczoru czytał sam autor, ale głównie poetka i pisarka, Jolanta Maria Grotte, a o oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Maria Bednarek, śpiewając piosenki z własnymi tekstami (obie ww. wykonawczynie przybyły z Warszawy).

Stanisław Stanik, to jeden z ostatnich pamiętających jeszcze poetów „Harendy” i „Szlaku”, twórców skupionych w grupy „niemal wieszcze”. Dziś takich form życia literackiego już nie ma, toteż, gdy o wrażeniach z tamtych czasów opowiadał, publiczność (wśród niej uczestnicy Żyrardowskich Wieczorów Literackich – żyrardowianie: Jerzy Paruszewski i Stanisław Wasilewski oraz tomaszewianin Krzysztof Marek Smolarz) chłonęła każde jego słowo, zwłaszcza kiedy mówił o swoich znajomych, bo wtedy padały nazwiska legendarne: Jarosław Iwaszkiewicz, Ewa Szelburg-Zarembina, Halina Auderska, Gabriela Pauszer-Klonowska, Krzysztof Gąsiorowski, Zbigniew Jerzyna, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Jerzy Szaniawski, Kazimierz Ratoń, Piotr Kuncewicz, Stanisław Barańczak, Julian Przyboś.

Mistrzami z poprzednich epok byli dla niego w młodości przede wszystkim Adam Mickiewicz i Maria Konopnicka.

W prasie literackiej zadebiutował równo pół wieku temu. Do Związku Literatów Polskich należy od 1991 r. Począwszy od 1992 wydał dotąd osiem tomików poezji. Jego najnowsza książka nosi tytuł „Pisarze nurtu narodowego”.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, rozegrano turniej jednego wiersza „O Wieczne Pióro Konfratrów”. Markowe wieczne pióro i 100 zł pierwszej nagrody zdobyła Izabela Zubko, dwa drugie miejsca: Jerzy Paruszewski i Krzysztof Marek Smolarz, wyróżnione zostały Jolanta Maria Grotte oraz Grażyna Tatarska (przybyła z miejscowości Machory). Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe.

JP