Srebrna Szyszka


„Głos Żyrardowa i Okolicy” nr 21, z dn. 25.05.2017, str. 15:
Srebrna Szyszka za nami
Odbył się kolejny, już XVIII Otwarty Turniej Jedne­go Wiersza im. Ziemowita Skibińskiego „Srebrna Szyszka” w Międzyborowie. Obsada tradycyjnie była i duża, i mocna. Stawiło się 34 poetów: 20 z Warszawy, 4 z Sochaczewa i 2 z Grodziska Mazowieckiego oraz po 1 z Błonia, Kielc, Piaseczna, Pruszkowa, Skierniewic, Tomaszewa, Zaborowa, Żyrardowa.
W jury turnieju zasiadali poeci: Marek Wawrzkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich, Maciej Woźniak z Płocka, nominowany do Literackiej Nagrody Gdynia, Jerzy Paruszewski, koordynator Żyrardowskich Wieczorów Literackich i Jerzy Jankowski z Żyrardowa, wiceprezes Oddziału Warszawskiego ZLP.
W trakcie imprezy odbyły się spotkania autorskie jurorów, wspominano Patrona Turnieju, dyskutowano o kondycji polskiej poezji, promowane były Żyrardowskie Zeszyty Literackie – nasz lokalny kwartalnik. Na sali międzyborowskiej auli zebrało się ponad 60 osób, co ucieszyło organizatorów, którymi byli tradycyjnie: Związek Literatów Polskich, Wójt Gminy Jaktorów, Gimnazjum w Międzyborowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm Międzyborowskich.
Nagrodzeni w kategorii otwartej (głównej) Turnieju: 1. Marcin Miksza, 2. Przemko Janiszko oraz Marcin Królikowski. Wyróżnione: Danuta Bartoszuk, Anna Miłek i Anita Katarzyna Wiśniewska. Ciekawostką jest, ze przyznano dwa drugie miejsca, a Maciej Woźniak ufundował swoją prywatną nagrodę dla Agaty Kornackiej. W kategorii gimnazjalnej wygrała Natalia Gontarczyk (nagroda książkowa – w tej samej kategorii książkę otrzymała także Zuzanna Kynczew).
Nagrody wręczali – wraz z jury – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie Dariusz Grabowski i Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski.
tomi
Artykuł, którego treść przytoczyliśmy z pewnymi zmianami i niezbędnymi uzupełnieniami, opatrzony został jedną kolorową fotografią.

„Życie Żyrardowa” nr 22, z dn. 30.05.2017, str. 22:
XVIII „Srebrna Szyszka” za nami
Poeci są otwarci na wielką integrację
XVIII Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Ziemowita Skibińskiego „Srebrna Szyszka” w Międzyborowie za nami. Konkurs wszedł w okres pełnoletności, co zobowiązuje. W tym roku do Gimnazjum w Międzyborowie przyjechało 34 poetów z zewnątrz, najwięcej z Warszawy, kilku z Sochaczewa i Grodziska Mazowieckiego, ale także po jednym z Błonia, Piaseczna, Pruszkowa, Skierniewic, Tomaszewa, Zaborowa, Żyrardowa, nawet z dalekich Kielc.
W tym roku „Srebrna Szyszka” przyciągnęła dużo widzów. W trakcie całodziennej imprezy odbyły się spotkania autorskie z jurorami i panel dyskusyjny o sytuacji polskiej współczesnej poezji. Wspominano Patrona Turnieju. Odbyła się również promocja Żyrardowskich Zeszytów Literackich. Ten kwartalnik literacko-historyczny, którego redaktorem naczelnym jest Jerzy Jankowski, ukazał się do tej pory w liczbie ośmiu numerów.
W imprezie uczestniczyli też dyrektor ZSP w Międzyborowie Dariusz Grabowski i Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski.
Laureatami nagród tegorocznego konkursu zostali:
.I. miejsce (600 zł) – Marcin Miksza (Warszawa)
II. miejsce (300 zł) – Przemko Janiszko (Warszawa)
II. miejsce (300 zł) – Marcin Królikowski (Warszawa)
Wyróżnienia (po l00 zł) zdobyły:
– Danuta Bartoszuk (Piaseczno)
– Anna Miłek (Kielce)
– Anita Katarzyna Wiśniewska (Warszawa)
Jak widać, przyznano dwa drugie miejsca, w związku z czym nie przyznano trzeciego. Były też inne formy nagrodzenia. Mianowicie juror, Maciej Woźniak, przyznał swoją prywatną nagrodę (50 zł) Agacie Kornackiej z Warszawy. Kategorię gimnazjalistów wygrała Natalia Gontarczyk z Grodziska Mazowieckiego – otrzymała nagrodę książkową. Książkę uzyskała też Zuzanna Kynczew z Błonia.
W jury w tym roku zasiadali: Marek Wawrzkiewicz – poeta, pisarz, krytyk literacki, autor kilkudziesięciu książek, a także prezes Związku Literatów Polskich; Maciej Woźniak z Płocka, nominowany do Literackiej Nagrody Gdynia; Jerzy Paruszewski z Żyrardowa, twórca Żyrardowskich Wieczorów Literackich; Jerzy Jankowski z Żyrardowa, poeta, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Organizatorami imprezy byli jak zwykle: Związek Literatów Polskich, Wójt Gminy Jaktorów, Gimnazjum w Międzyborowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm Międzyborowskich.
T.
Artykuł, którego treść przytoczyliśmy z drobnymi zmianami i pominięciem okolicznościowych wystąpień jurorów, opatrzony został dwiema kolorowymi fotografiami.