Spotkanie z poezją nie tylko przy kawie…


W sobotę, 08.12.2018, godnie podtrzymując długoletni zwyczaj, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie wraz z Konfraternią Poetycką „Biesiada” zaprosiły poetów Mazowsza Zachodniego (od Warszawy po Żyrardów) do klubu osiedlowego „Novus” na uroczyste podsumowanie ostatnich 12 miesięcy życia literackiego w całym regionie. Zgromadzonych przywitał – jak zawsze bardzo serdecznie – Mirosław Czubak, kierownik klubów SM („Novus” i „Relaks”), po czym z tradycyjną gościnnością pełnił obowiązki gospodarza, a autoprezentacjami osiągnięć poetów zawiadywał Paweł Kubiak, lider „Biesiady”.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Anna Kruszewska, radna Rady Miejskiej w Piastowie, która tego wieczoru dała się poznać przede wszystkim jako poetka.

Podobnie, jak podczas poprzednich edycji „Spotkań z poezją przy kawie”, zebrani z radością powitali Jana Marszałka, twórcę monumentalnej poezji patriotycznej, przybyłego wraz z małżonką. Z szacunkiem słuchano jego słów o potrzebie zdecydowanie częstszego sięgania przez współczesnych poetów do wątków szczerze i prawdziwie polskich.

Uwagę obecnych skupiał też znakomity krytyk literacki, Andrzej Wołosewicz. W swoich wypowiedziach nie szczędził barwnych ciekawostek z dziejów poezji, zachęcał też do artystycznych poszukiwań i rozwijania talentów.

O oprawę muzyczną zadbał Marcin Wojtaś (podobnie, jak to już nieraz czynił na imprezach z tego cyklu). Akompaniując sobie na gitarze śpiewał ballady, zwłaszcza swoje ulubione – Jacka Kaczmarskiego, ale i innych mistrzów, np. Władimira Wysockiego.

Własne wiersze oraz dokonania w ruchu literackim przedstawili poeci i aktywni działacze kultury, wśród nich: Robert Baranowski (Warszawa), Danuta Bartoszuk (Piaseczno i Żyrardów), Paweł Garnecki (Żyrardów – Żyrardowskie Wieczory Literackie), Joanna Jakubik (Złotokłos), Elżbieta Kozłowska (Warszawa-Ursus), Paweł Kubiak (Piastów – KP „Biesiada”), Stanisława Ossowska (Nadarzyn), Jerzy Paruszewski (Żyrardów – ŻWL), Krzysztof Marek Smolarz (Tomaszew – ŻWL),Wanda Stańczak (Warszawa-Ursus), Enormi Stationis (Warszawa), Mira Umiastowska (Warszawa), Janina Wielogurska (Żyrardów i Warszawa-Ursus), Wiesława Zaśko (Pruszków), jak również ww. Anna Kruszewska, otwierająca prezentacje. Jerzy Paruszewski opowiedział o najważniejszych tegorocznych imprezach ŻWL: sześciu Poetyckich Wieczorach Podwójnych (od 43. do 48.) oraz spotkaniach młodej publiczności w Żyrardowie z poetami i tłumaczami polonijnymi, niemieckimi, rumuńskimi. Omówił swoje literackie podróże pod kierownictwem poety i wydawcy Aleksandra Nawrockiego – do Rygi i Tallina, wspomniał o satysfakcji, jaką dał mu druk własnych wierszy w amerykańskim „Kosmosie literatów” oraz międzynarodowej „Metaforze Współczesności”, a także o wierszu i artykułach, które opublikował w dwóch kolejnych numerach „Poezji Dzisiaj”. Następnie zaprezentował cztery „Żyrardowskie Zeszyty Literackie”, wydane od końca ubiegłego roku – pod redakcją Jerzego Jankowskiego, zwracając szczególną uwagę na liczne artykuły o imprezach KP „Biesiada” (z udziałem uczestników ŻWL). Ponadto przeczytał z ŻZL dwa wiersze swoje i jeden małżonki, Violetty Paruszewskiej (nb. felietonistki „Zeszytów”).

Wieczór w „Novusie” miał oczywiście nie tylko rozległy wymiar duchowy, ale był mistrzowski także w całkiem innym aspekcie: Paweł Kubiak tradycyjnie przygotował mnóstwo doskonałych szaszłyków, będących każdego roku największą kulinarną atrakcją tych „Spotkań”, które – zgodnie z nazwą – odbywają się „przy kawie”, ale i innych, niezawodnych smakowitościach…

A miłą atmosferę utrwalił na zdjęciach Dariusz Kukuła.

JP