RYTMIKA DLA DZIECI W CENTRUM KULTURY

  • Źródło: http://przedszkolewg.przedszkolowo.pl/

RYTMIKA W CENTRUM KULTURY W ŻYRARDOWIE
zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 2-5 lat

W programie zajęć:
– zabawy muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie pianina,
– nauka i śpiewanie piosenek,
– muzykowanie i zabawy przy muzyce.

Zajęcia z rytmiki:
– uwrażliwiają dzieci na piękno muzyki,
– rozwijają mowę, koncentrację uwagi i pamięć,
– kształtują harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka,
– rozwijają umiejętności społeczne.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury w Żyrardowie w poniedziałki, w godzinach 17.30-18.00.
Koszt: 15 zł/zajęcia.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 855 30 54.