POEZJA ŁĄCZY LUDZI


„Życie Żyrardowa” nr 45, z dn. 06.11.2018, str. 32:

Festiwal Poezji Słowiańskiej w Żyrardowie

Poezja łączy ludzi

Coroczny Festiwal Poezji (najczęściej: Festiwal Poezji Słowiańskiej) w Żyrardowie, to już tradycja. W środę, 24 października, takie wydarzenie odbyło się po raz jedenasty. Na spotkanie w Resursie przybyli literaci z Polski, Rumuni i USA. Wśród publiczności, złożonej przeważnie z przedstawicieli grona nauczycielskiego i młodzieży szkolnej, obecni byli też miejscowi przedstawiciele świata kultury oraz p.o. prezydenta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Wszystkich zgromadzonych tradycyjnie powitał poeta, Jerzy Paruszewski, koordynator Żyrardowskich Wieczorów Literackich – Wydawnictwa Literackiego Centrum Kultury w Żyrardowie, a zarazem przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie. Swoim zwyczajem przedstawił kilka ciekawostek dotyczących krajów, z których przyjechali goście, ilustrując wypowiedź pokazami zdjęć z rzutnika multimedialnego. Przypomniał, że inicjatorem „Festiwali Poezji Słowiańskiej” (w Żyrardowie mieliśmy tym razem gościa spoza krajów słowiańskich, stąd brak przymiotnika w nazwie naszej edycji imprezy) jest znakomity popularyzator poezji polskiej zagranicą i zagranicznej w Polsce, Aleksander Nawrocki: poeta, tłumacz oraz wydawca z Warszawy, redaktor nacz. czasopisma „Poezja Dzisiaj”, które obchodzi właśnie swoje 20-lecie – nb. jednym z licznych współautorów tego periodyku (wierszem i prozą) pozostaje już od dłuższego czasu właśnie Jerzy Paruszewski.

W bibliotece Donalda Trumpa znajdziemy „Poezję Dzisiaj”, cenioną podobno jak żadne inne polskie czasopismo. Jeżeli prezydent USA chce poznać aktualny stan polskich umysłów, to prosi o przyniesienie mu jej najnowszego numeru. Wie, że poprzez poezję można się wiele dowiedzieć o drugim narodzie czy kraju… – mówił Aleksander Nawrocki, a zwracając się bezpośrednio do młodej publiczności zauważył: – Przeżywacie teraz najszczęśliwszy okres swojego życia, póki chodzicie do szkoły. Później czeka was ciężka orka, studia, praca. Wykorzystajcie obecny czas na własne przemyślenia i bycie sobą.

Głos zabrali też: Adam Lizakowski – dobrze znany, nie tylko w USA (np. w Żyrardowie był już 10 lat temu, w ramach innej imprezy Aleksandra Nawrockiego), polonijny poeta z Chicago (m.in. przeczytał kilka wierszy własnych, a do publiczności zwracał się częściowo po angielsku) oraz Marina Ilie z Bukaresztu, tłumacząca na swój ojczysty język rumuński dzieła klasyków literatury polskiej (na zakończenie wypowiedzi zaprezentowała wiersz Jerzego Paruszewskiego z jego dwujęzycznego tomiku poezji – w rumuńskim przekładzie prof. Alexandru Şerbana).

O część muzyczną wydarzenia zadbali: Weronika Gmurek (śpiew) i Robert Siniarski (fortepian), reprezentujący CK w Żyrardowie oraz – na życzenie publiczności kilkakrotnie bisująca – Aleksandra Smerechańska, niespełna 18-letnia gwiazda programu TVP „The Voice of Poland”, która dała się poznać również jako utalentowana poetka (jej wiersze zrobiły na słuchaczach duże wrażenie).

Tego dnia wiele mówiono o tym, że poezja jest ważna w naszym życiu i powinna łączyć ludzi.

Tak się też natychmiast stało: na zakończenie spotkania w Resursie wszyscy stworzyli najpierw jeden tłum rozdawców i łowców autografów, a następnie – gromadę pozującą do wspólnych zdjęć.

Goście XI FP zostali obdarowani żyrardowskimi pamiątkami z miasta i powiatu, a po obiedzie w Resursie udali się jeszcze na krótki spacer po naszej Starówce, zwieńczony wizytą w siedzibie ŻWL (w „Ochronce”), gdzie otrzymali tomiki poezji i egzemplarze czasopisma tego wydawnictwa.

Zuzanna Bożek

Artykuł opatrzony został siedmioma kolorowymi fotografiami. Autorem naszej galerii zdjęć jest Hubert Beczek.