Poetycki Wieczór Podwójny, 44. Spotkanie


W czwartek, 15.03.2018, tradycyjnie w „trzeci czwartek nieparzystego miesiąca”, Prezydent Miasta Żyrardowa zaprosił miłośników poezji i muzyki do sali balowej żyrardowskiej Resursy na 44. Poetycki Wieczór Podwójny, połączony z Turniejem Dwóch Wierszy. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Żyrardowie, z udziałem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie oraz ww. Resursy. Patronat medialny objęło Radio FAMA.

Impreza miała na celu utwierdzenie przybyłych w przekonaniu, że „poezja, to świetna zabawa”. Tego sympatycznego zadania podjęli się „Muszkieterowie Słowa” z Żyrardowskich Wieczorów Literackich: Sławomir Maszewski, Jerzy Paruszewski i Stanisław Wasilewski, którzy sceną zawładnęli wraz z „tym Czwartym” – szermierzem piosenki, Bogdanem Szymańczakiem (też z ŻWL), a temu z kolei towarzyszył dzielny klawiszowiec, Jacek Golbert.

Podczas występu „weseli poeci” udowodnili bez trudu, że z ojczystą mową potrafią zrobić wszystko – finezyjnie i elegancko. Każdy z mnóstwa przedstawionych przez nich wierszy: fraszek, limeryków, satyr, aforyzmów (monorymków, dystychów, fonetek – i co tam jeszcze było…) dawał publiczności doskonałą rozrywkę – podobnie jak najnowsze piosenki kabaretowe Bogdana. „Lwią część” show autorzy poświęcili Paniom – z okazji niedawnego Dnia Kobiet. Doprawdy: ostro błysnęli humorem! Kto tego nie widział i nie słyszał, temu (niestety) żaden reportaż – nawet ten, ze znakomitymi zdjęciami Dariusza Kukuły (tu zresztą tylko drobna ich próbka) – w pełni atmosfery tak radosnego spotkania oddać nie zdoła!

W TDW udział wzięli poeci z Żyrardowa (uczestnicy ŻWL) oraz Sochaczewa (reprezentacje Sochaczewskich Wieczorów Literackich i grupy „Atut”), Pruszkowa, Piaseczna, Franciszkowa, Zaborowa. „Muszkieterowie” zasiedli w jury. „Ten Czwarty” (już po występach zawodników, czyli podczas obrad komisji sędziowskiej) wrócił na estradę – ze swoją zaczarowaną gitarą i nadal w towarzystwie Jacka z keyboardem.

Rywalizację wygrała Weronika Golbert (Franciszków) – otrzymała od CK 100 zł głównej narody za wiersz „Ciepły oddech na karku”, 50 zł kolejnej nagrody (też od CK) zdobyła Danuta Bartoszuk (Piaseczno) za wiersz „Jekyll czy Hyde?”, natomiast cztery („magiczna liczba dnia”) równorzędne wyróżnienia, w postaci książek wydanych przez ŻWL, wywalczyli: Hubert Beczek (ŻWL Żyrardów), wierszem „Aforyzm” (tomik węgierskiego poety z Serbii, Istvána Tari „Egy lapát parázs” – „Łopata żaru”), Artur Chmielewski (ŻWL Żyrardów), wierszem „na granicy palców” („Gloria Artis” Agaty Kornackiej i Mateusza Modraka), Danuta Kłos („Atut” Sochaczew), wierszem „JEST PIĘKNA” (tomik „Warsztat poety” Pawła Garneckiego) i Jolanta Zemła (Zaborów), wierszem „MĘŻCZYZNA W SANDAŁACH Z ZAPUSZCZONĄ BRODĄ” (tomik „The High Country – Wysoka kraina” Australijczyka Johna a’Becketta). Wszystkim laureatom jurorzy wręczyli dyplomy uznania.

Na zakończenie triumfatorzy ponownie odczytali obecnym swoje wiersze – oczywiście te zwycięskie.

Warto dodać, że podczas całego spotkania dostępne były bezpłatne egzemplarze nowego numeru „Żyrardowskich Zeszytów Literackich”. Istniała też możliwość zdobycia zbioru wierszy z autografami – dwuawersowej książki Violetty Paruszewskiej i Jerzego Paruszewskiego „Tom-i-czek/The Best-ja of” (wyd. ŻWL). Zainteresowanych nie brakowało…

JP