Pociąg relacji PPP – ŻWL


We wtorek, 20.11.2018, przedstawiciel Pomorskiego Projektu Poetyckiego PANTOGRAF Piotr W. Rudzki z Sopotu (przed kilkunastu laty uczestnik Żyrardowskich Wieczorów Literackich i autor tomiku poezji wydanego przez ŻWL) oraz Jerzy Paruszewski, koordynator ŻWL, nawiązali robocze kontakty w sprawie współpracy, w tym zwłaszcza wzajemnej prezentacji postaci i dorobku poetów obu środowisk. Projekt PANTOGRAF zakłada m.in. podróże (z jednoczesnymi akcjami artystycznymi) poetów – dalekobieżnymi pociągami z Gdyni do różnych miejscowości w Polsce. Taki pociąg mógłby zatrzymać się i  w Żyrardowie – a może poeci z naszego miasta zechcą pojechać nim przez kilka lub nawet wiele przystanków… Efektem wypraw będą almanachy, w których wiersze poetów ŻWL mogą się pojawić, nawet bez realnego spotkania autorów z Pomorza oraz Żyrardowa i okolic. Oczywiście chcemy się zrewanżować publikacją współczesnej pomorskiej poezji w „Żyrardowskich Zeszytach Literackich”.

Dziękujemy Pawłowi Garneckiemu (ŻWL) za inicjatywę podjęcia tych ponadregionalnych działań poetyckich.

Prezentujemy okładkę bardzo starannie i pomysłowo wydanego almanachu PPP, noszącego tytuł „Awangarda”. Obok niej – logo PANTOGRAFU oraz licznych uczestników projektu.

JP