Pierwsze Wiersze


„Życie Żyrardowa” nr 23, z dn. 06.06.2017, str. 13:
Dzień Dziecka
Nagrody dla adeptów poezji
Z okazji „Dnia Dziecka”, 1 czerwca (czwartek) w Centrum Kultury odbył się finał konkursu poetyckiego „Pierwsze wiersze”, zorganizowanego już po raz ósmy dla uczennic i uczniów Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych w Żyrardowie i okolicach.
Konkurs, impreza Żyrardowskich Wieczorów Literackich CK (dawniej MDK) odbywa się od 2003 roku, w latach nieparzystych, a w tej edycji jego współorganizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w-Żyrardowie. Pomocą służyli również: Rada Miasta Żyrardowa, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, państwo Janina i Łukasz Koperscy, pan Adam Sondka oraz pan Jerzy Jankowski.
Uroczystość finałową – związaną z rozdaniem nagród – prowadził poeta, koordynator ŻWL, Jerzy Paruszewski. Obecne były m.in.: Jadwiga Nowakowska, dyr. MPBP w Żyrardowie i Małgorzata Chaber, dyr. Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Żyrardowie. Przewodniczący jury, Jerzy Jankowski, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, wyraził w imieniu organizatorów i komisji sędziowskiej wielką radość, że po kolejnych dwóch latach znów pojawiają się młodzi ludzie, którzy wpadli na pomysł, aby swoje piękne myśli przelewać na papier, pisząc wiersze. Dał też adeptom poezji kilka praktycznych rad warsztatowych.
Finał konkursu umiliły prezentacje muzyczne. Występowali: Stanisław Wasilewski oraz młodzi muzycy – ich występ zorganizowała Małgorzata Rogozińska, dyr. Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żyrardowie – Nikola Sendek, skrzypce (akompaniament – pani Gabriela Chiżyńska, pianistka), Oliwia Sosnowska, śpiew (wykonała pieśń z muzyką Fryderyka Chopina do słów Jerzego Paruszewskiego) i Zuzanna Sosnowska (pianistka).
Jury w składzie: Jerzy Jankowski (przewodniczący), Dorota Karecka i Sławomir Maszewski (członkowie) oraz Jerzy Paruszewski (sekretarz) – wszyscy z ŻWL – postanowiło przyznać w kategorii gimnazjalnej nagrody I, Π, ΠΙ (książki) i jedno wyróżnienie (wejściówka do kina „Len”), natomiast w kategorii szkół podstawowych nagrody I, Π, ΠΙ oraz dwa równorzędne wyróżnienia (nagrody analogicznie jw.).
Każdy z laureatów miał szansę zaprezentować swój wiersz przed zgromadzoną publicznością.
Zwycięzcy konkursu:
Kategoria gimnazjalna –
I. Maria Branecka (Publiczne Gimnazjum nr 1 ZSP w Żyrardowie)
II. Wiktoria Konarska (Publiczne Gimnazjum nr 1 ZSP w Żyrardowie)
III. Sonia Selerska (Publiczne Gimnazjum nr 1 ZSP w Żyrardowie)
Wyróżnienie – Joanna Domańska (Publiczne Gimnazjum nr 3 ZSP w Żyrardowie)
Kategoria szkół podstawowych –
I. Bartosz Drązikowski (Szkoła Podstawowa ZS-P w Puszczy Mariańskiej)
II. Kajetan Więckowski (Szkoła Podstawowa ZS-P w Puszczy Mariańskiej)
III. Zuzanna Dropińska (Szkoła Podstawowa nr 3 ZSP w Żyrardowie)
Wyróżnienie – Igor Bogucki (Szkoła Podstawowa nr 4 ZSP w Żyrardowie)
Wyróżnienie – Aleksandra Liszewska (Szkoła Podstawowa ZS-P w Puszczy Mariańskiej)
Nagrody książkowe o charakterze pozaregulaminowym otrzymali głównie muzycy, a jedna trafiła do dyr. Małgorzaty Chaber, która przeczytała publiczności wiersze gimnazjalistek ZSP nr 1 w Żyrardowie – zdobywczyń I i II miejsca. Wszystkie szkoły oraz nauczyciele, prowadzący eliminacje i kwalifikacje do konkursu, jak również uczniowie – zwycięzcy i pozostali uczestnicy finału – otrzymali dyplomy uznania (ogółem kilkadziesiąt egz.).
Z.B.
Artykuł, którego treść przytoczyliśmy z pewnymi zmianami i uzupełnieniami, opatrzony został pięcioma kolorowymi fotografiami. Autorami naszej galerii zdjęć są: Ryszard Jurkiewicz (7) i Stanisław Wasilewski (2).