Patriotyzm i prawda – całe życie poety


W piątek, 03.11.2017, na zaproszenie Pawła Kubiaka, lidera Konfraterni Poetyckiej „Biesiada” w Piastowie, tamtejszy Miejski Ośrodek Kultury gościł Jana Marszałka, nestora poetów polskich, którego twórczość cenił nawet „Książę Poetów”, Stanisław Grochowiak. J. Marszałek, autor ok. 150 książek – na skutek przeważnie niesprzyjającej aury politycznej dotychczas udało mu się wydać (nakładem własnym) niewiele ponad 50 tytułów – znany również jako redaktor (niestety już nieistniejącego) czasopisma „Literacka Polska”, przybył z Warszawy w towarzystwie stołecznych poetów: Jana Rychnera i Roberta Baranowskiego (ich zadaniem była interpretacja – wspólnie z bohaterem spotkania – jego patriotycznych strof z tomu pisanego przez lata, a pomyślanego jako rodzaj artystycznego testamentu). Wszyscy obecni byli wstrząśnięci odwagą i bezkompromisowością Mistrza – pięknym, mocnym, poetyckim słowem zdecydowanie żądającego kary dla zdrajców i sprzedawczyków Polski, zawsze (niestety) czynnych w dziejach Ojczyzny, przy czym nierzadko na eksponowanych stanowiskach i w otoczeniu pochlebców, przewrotnie nazywających ich bohaterami (do tego jeszcze perfidnie stawianymi za wzór)!
Po wzruszającym odśpiewaniu przez J. Rychnera „Modlitwy” Bułata Okudżawy, publiczność wyraziła w dyskusji poparcie dla J. Marszałka. Ryszard Matczak, prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów, symbolicznie mianował go (nb. swojego zastępcę w ŚFPK) Pułkownikiem. Doświadczony krytyk literacki, Jan Zdzisław Brudnicki opowiedział kilka legendarnych zdarzeń, związanych z osobą gwiazdy tego wieczoru. Liczni słuchacze dziękowali też za przypomnienie w wierszach i wskazanie czytelnikom postaci prawych Polaków, często celowo pomijanych w „oficjalnej historii”.
Imprezę tradycyjnie zakończył turniej jednego wiersza „O Wieczne Pióro Konfratrów”. Zdobywcą markowego pióra i 100 zł I nagrody został Krzysztof Marek Smolarz z Tomaszewa, reprezentujący Żyrardowskie Wieczory Literackie, II miejsce zajęła Joanna Jakubik z Warszawy, III cieszył się Cezary Lipka, także ze stolicy, natomiast równorzędne wyróżnienia wywalczyli: Krystyna Rejniak (Warszawa) i Jerzy Paruszewski (ŻWL Żyrardów). Piątka laureatów otrzymała dyplomy i skorzystała z możliwości wyboru prezentów – ciekawych książek.
JP