Eliminacje miejskie do 43. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA

Opublikowane przez Dominika Dawidowicz w dniu

XXII Mały Konkurs Recytatorski
Miasto Żyrardów
Eliminacje miejskie Konkursu Recytatorskiego
Warszawska Syrenka

Organizator: Centrum Kultury w Żyrardowie
Termin: 17.03.2020 godz.: 11:00
Miejsce: Resursa 1-go Maja 45, 96- 300 Żyrardów
Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych:
klasy 0-III
klasy IV- VI
klasy: VII- VIII

REGULAMIN

Repertuar:
1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

  • Klasy 0-III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minut 
  • Pozostali: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut! 
  • Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich. 
  • Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. 
  • Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. 
  • Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją. 
  • Komisje konkursowe mogą wprowadzić własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od założeń Regulaminu przesłuchań finałowych.

2. Dotyczy eliminacji finałowych:

  • Wszyscy uczestnicy recytują utwór ( do wyboru przez uczestnika). W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu ( dot. Klas IV- VI, VII- VIII

Warunki uczestnictwa: Eliminacje środowiskowe – odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie dzielnic i gmin.

Należy przesłać: protokół jury, wypełnione poprawnie karty uczestników pieczątka szkoły lub dyrektora placówki (1 utwór kl. 0-III, 2 utwory kl. IV-VIII) 

Protokoły i karty uczestników z eliminacji środowiskowych w formie elektronicznej powinny wpłynąć do Centrum Kultury w Żyrardowie do 13 marca 2020 na adres: e.bartoszuk@ckzyrardow.pl

Ze względu na różną ilość młodzieży w poszczególnych szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych wyznaczono limit recytatorów:

Społeczne gimnazjum STO- 5
Szkoła Podstawowa nr 1- 5
Szkoła Podstawowa nr 2- 5
Szkoła Podstawowa nr 3- 5
Szkoła Podstawowa nr 4- 5
Szkoła Podstawowa nr 6- 5
Szkoła Podstawowa nr 7- 5
Niepubliczna Szkoła im. Krzysztofa Kolumba- 5
Młodzieżowy Dom Kultury- 6
Osiedlowy Dom Kultury- 4

Kryteria oceny:
– dobór repertuaru
– interpretacja utworu
– kultura słowa
– ogólny wyraz artystyczny

Wyłonieni Laureaci w eliminacjach miejskich przejdą do drugiego etapu konkursu, eliminacji powiatowych, które odbędą się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów 2 kwietnia 2020 o godz.: 10:00, tel. 46 857- 16-63

Wyłonieni Laureaci w eliminacjach powiatowych przejdą do ostatniego etapu konkursu. Finał 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach: 18 i 19 kwietnia 2020

Koncert Laureatów 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 25 kwietnia 2020

Dział Teatru MIK- tel. 22 586-42-14, 601-664-198
e-mail: a.mizinska@mik.waw.pl

Zapraszamy do udziału !

Kategorie: AKTUALNOŚCI