CENTRUM KULTURY JESZCZE BARDZIEJ KREATYWNE!


Miło nam poinformować, że Centrum Kultury pozyskało zewnętrzne fundusze na projekt związany z realizacją twórczych pasji mieszkańców naszego miasta.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło prawie 7 mln. zł  na konkursowy program Kultura-Interwencje 2018. Etno-Polska.

Działanie, które skierowano do mieszkańców mniejszych miejscowości (do 50 tys.). dotyczy możliwości dofinansowania wydarzeń kulturalnych związanych z ich historią, lokalną tożsamością, tradycjami. Kwota dofinansowania mogła stanowić nawet do 95% wartości projektu. Realizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Na konkurs wpłynęło 648 wniosków, ale dofinansowanie otrzymało tylko 231 zadań.

Miło nam poinformować, że projekt CK „Nie tylko cegła. Ceramiczny Żyrardów” znalazł się wśród zwycięzców i od 30 września br. wzbogaci ofertę Centrum Kultury o działania związane z rękodziełem.

Bliższe informacje dotyczące samego projektu ukażą się na stronach UM oraz CK w dniu 30 września – wówczas także zaprosimy mieszkańców do udziału w ciekawym, bezpłatnym i niezwykle twórczym przedsięwzięciu.