BALET

BALET – Szkoła Tańca i Sztuki Baletu MASH ART

PROWADZĄCY: GRZEGORZ MAŚLANKA

Rekrutacja odbywa się poprzez: https://www.szkolazyrardow.pl/ 

Terminy zajęć:
PONIEDZIAŁEK:
16:15 – 17:00 – BALET DLA DZIECI (3-6 LAT)
17:00 – 18:00 – BALET DLA DZIECI (GR. ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA)
18:00 – 19:30 – TANIEC KLASYCZNY
19:30 – 20:30 – BALET DLA DOROSŁYCH (GR. ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA)

WTOREK:
18:45 – 20:00 – MODERN JAZZ

ŚRODA:
17:15 – 18:00 – BALET DLA DZIECI (4-6 LAT)
18:00 – 19:30 – TANIEC KLASYCZNY (GR. ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA)

CZWARTEK:
17:00 – 17:45 – ROZTAŃCZONE MALUCHY (4-6 LAT)
17:45 – 18:45 – BALET DLA DZIECI (7-14 LAT)
18:45 – 20:00 – MODERN JAZZ

PIĄTEK:
17:00 – 18:00 – BALET DLA DZIECI (GR. ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA)
18:00 – 19:30 – TANIEC KLASYCZNY (GR. ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA)

Rekrutacja grup: balet, gimnastyka artystyczna i estetyczna, modern jazz i roztańczone maluchy.

Grupy rekreacyjne – to te, które uczą się od podstaw lub mają już poziom średniozaawansowany. Do grup rekreacyjnych będzie można się dostać po przejściu rekrutacji podstawowej.

Grupy reprezentacyjne (zawodnicze) – to te, które mają już bardzo wysoki poziom zaawansowania. Do grup reprezentacyjnych będzie można dostać się tylko po zdaniu testów sprawnościowych i egzaminów umiejętności, które potwierdzą stopień zaawansowania ucznia.

Szkoła Tańca i Sztuki Baletu MASH ART daje gwarancję merytoryczną w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży. Zatrudniamy tylko osoby, które poza tym, że same tańczą i lubią ruch, posiadają odpowiednie kwalifikacje (merytoryczne i pedagogiczne), poświadczone certyfikatami i egzaminami państwowymi, co przyczynia się do umiejętności prowadzenia zajęć, dawania profesjonalnych uwag a w rezultacie jakości edukacji – bezpieczeństwa i efektów pracy Państwa dziecka.