65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Opublikowane przez Dominika Dawidowicz w dniu

Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

I Eliminacje odbędą się 07.04.2020 r. w Żyrardowie o godz.: 11:00 w Resursie (ul. 1-go Maja 45). Karty zgłoszeń prosimy przysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2020 r. W formie elektronicznej powinny wpłynąć do Centrum Kultury w na adres: e.bartoszuk@ckzyrardow.pl

II Z każdej placówki w poszczególnych kategoriach instytucja wysyłająca może zgłosić maksymalnie 6 osób.

III Regulamin eliminacji miejskich jest oparty o regulamin 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza 65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

  1. KONKURS JEST IMPREZĄ DLA AMATORÓW – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych. Nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.
  2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW: A. TURNIEJ RECYTATORSKI – repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę; – uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), – dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), – czas występu nie może przekroczyć 7 minut. C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min). D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, – uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut. – przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
  3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW: – środowiskowych, miejskich, gminnych; – powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu; – wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 10 maja 2020 r; – spotkań finałowych.
  4. WARUNKI UCZESTNICTWA – przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju; – zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
  5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Spotkania Finałowe odbędą się: – turniej A i B 24 – 27 czerwca 2020 r. w Ostrołęce; – turniej C 11 – 13 czerwca 2020 r. w Słupsku; – turniej D 16 – 19 czerwca 2020 r. we Włocławku.
  6. Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie: www.tkt.art.pl lub poniżej:
Kategorie: AKTUALNOŚCI