41. PWP – Joanna Jagiełło, artystka wszechstronna


We czwartek, 21.09.2017, tradycyjnie w „trzeci czwartek nieparzystego miesiąca”, Prezydent Miasta Żyrardowa zaprosił miłośników poezji i muzyki do sali balowej żyrardowskiej Resursy na 41. Poetycki Wieczór Podwójny, połączony z Turniejem Dwóch Wierszy. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Żyrardowie, z udziałem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie oraz ww. Resursy.
Bezpośrednio przed imprezą jej bohaterka, Joanna Jagiełło oraz prowadzący (jak zawsze) PWP Jerzy Paruszewski, koordynator Żyrardowskich Wieczorów Literackich, udzielili wywiadów TVŻ i już w chwilę później, na scenie Resursy, przeprowadzili rozmowę, dzięki której bardzo licznie zgromadzona publiczność zapoznała się z niezwykle ciekawą osobowością artystki, mającej wiele osiągnięć w paru dziedzinach: literatury (dla czytelników ze wszystkich grup wiekowych – kilkanaście powieści, autobiografia, dwie książki poświęcone piłce nożnej, a ponadto trzy tomiki poezji), malarstwa (wystawy zbiorowe oraz indywidualne – również podczas PWP przezrocza ze stworzonymi przez nią obrazami wyświetlane były na dużym ekranie, w głębi sceny), muzyki (w lutym br. wygrała w Warszawie międzynarodowy konkurs, gdzie oceniano poezję i autorską piosenkę miłosną). Jako powieściopisarka zdobywała cenne nagrody i wyróżnienia, tłumaczona była na rosyjski, ukraiński i turecki, ciesząc się znaczną popularnością zagranicą. Dodajmy, że z wykształcenia jest anglistką – wykładowczynią, nauczycielką i autorką podręczników.
Przybyłym do Resursy dała przepiękny koncert, czarując szlachetnym brzmieniem głosu i dźwiękiem klasycznej gitary. Zaśpiewała najpierw piosenki z własnymi słowami, zachwycając poezją tak, że słuchacze nie znaleźli żadnej różnicy w wartościach duchowych przekazu, gdy przeszła do wykonań ballad bardów o światowej sławie – wciąż byli pod wrażeniem, jakie zrobiła swoimi tekstami.
W przerwie, przeznaczonej na przygotowania do Turnieju Dwóch Wierszy, J. Jagiełło rozdawała autografy nabywcom jej książek. Wywiązało się sporo sympatycznych rozmów.
TDW zdominowali poeci z Żyrardowa (głównie uczestnicy ŻWL) i – przybyli dużą grupą – reprezentanci Sochaczewskich Wieczorów Literackich, nie zabrakło jednak także zawodników z Grodziska Maz. (ŻWL), Tomaszewa (ŻWL), Nadarzyna i Piaseczna. Obsada liczebnie rekordowa, jakość utworów też przeważnie wysoka – jurorzy: Joanna Jagiełło, Grażyna Szczepaniak i Jerzy Paruszewski długo zastanawiali się nad werdyktem, ale oczekujący nie nudzili się wcale, bo romantycznie zagrał dla nich Jan Krzos, mistrz gitary klasycznej.
Turniejowym zwycięzcą okazał się Jerzy Jankowski z Żyrardowa, członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i wiceprezes Oddziału Warszawskiego ZLP, uczestnik ŻWL – otrzymał od CK 100 zł pierwszej narody za wiersz „list nr 59” (co ciekawe, przedstawił tylko ten jeden utwór), 50 zł drugiej nagrody (też od CK) zdobył Artur Chmielewski (ŻWL Żyrardów) za wiersz „Woodstock 69_17”, natomiast cztery równorzędne wyróżnienia książkowe wywalczyli: Danuta Bartoszuk (reprezentująca Piaseczno i Żyrardów jednocześnie) wierszem „Ktoś mnie wymyślił” (otrzymała „Ślady” Joanny Jagiełło), Tadeusz Hutkowski (SWL Sochaczew) wierszem „Stara drewniana twarz” (otrzymał „Lot sowy” Wojciecha Chwojnickiego, wyd. przez ŻWL), Mirona Miklaszewska (SWL Sochaczew) wierszem „SZKIEŁKO” (otrzymała „Gloria Artis” Agaty Kornackiej i Mateusza Modraka, wyd. przez ŻWL) oraz Stanisław Wasilewski (ŻWL Żyrardów) wierszem „Ballada” (otrzymał „Perspektywę powietrzną” Joanny Jagiełło). Wszystkim laureatom jurorzy wręczyli dyplomy uznania.
Na ogólne życzenie J. Jagiełło zakończyła spotkanie polską wersją słynnej ballady Jaromira Nohavicy „Sarajevo”.
JP, fot. Stanisław Wasilewski i Violetta Paruszewska

„Głos Żyrardowa i Okolicy” nr 39, z dn. 28.09.2017, str. 12:
41. Poetycki Wieczór Podwójny
„Turniej Dwóch Wierszy dla wszystkich poetów”
We czwartek (21.09.2017) w żyrardowskiej Resursie odbył się – w ramach 41. PWP – „Turniej Dwóch Wierszy dla wszystkich poetów”. Uczestnicy mieli okazję przedstawić dwa własne wiersze, wcześniej niepublikowane. Każdy występujący autor walczył o dwie nagrody: 100 zł i 50 zł. Gościem specjalnym imprezy była Joanna Jagiełło, która zaśpiewała pieśni znanych bardów oraz utwory z własną muzyką i tekstami.
Joanna Jagiełło – warszawska pisarka, poetka i pieśniarka i malarka – odpowiadała na pytania dotyczące jej artystycznych pasji oraz prezentowała liczne spośród swoich książek. Natomiast na ekranie (z tyłu sceny) wyświetlane były przezrocza z jej obrazami, także wtedy, gdy zaczęła śpiewać (z klasyczną gitarą, bez wzmacniacza). Śpiewała najpierw ballady własne, a później – bardów o światowej sławie.
W turnieju wzięło udział 16 osób: z Żyrardowa (głównie – Żyrardowskie Wieczory Literackie, ale i niezrzeszeni), Sochaczewa (Sochaczewskie Wieczory Literackie), Grodziska Maz. (ŻWL), Tomaszewa (ŻWL), Piaseczna oraz Nadarzyna.
Impreza zgromadziła wyjątkowo liczną publiczność, szczególnie dużą grupę – obok ŻWL – stanowili uczestnicy SWL. Poetów oceniało jury w składzie: Joanna Jagiełło, Grażyna Szczepaniak (ŻWL) oraz Jerzy Paruszewski (koordynator ŻWL).
W końcowej ocenie pierwsze miejsc zajął Jerzy Jankowski (Związek Literatów Polskich, ŻWL), drugie Artur Chmielewski (ŻWL).
Wyróżnienia książkowe trafiły do: Danuty Bartoszuk z Piaseczna, Tadeusza Hutkowskiego (SWL), .Mirony Miklaszewskiej (SWL) i Stanisława Wasilewskiego (ŻWL).
mp
Artykuł, którego treść przytoczyliśmy z drobnymi zmianami, opatrzony został jedną kolorową fotografią.